-2

-2

ניקוד החוק

הוספת סייעת בגני ילדים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק