-1

-1

ניקוד החוק

הצגת משך הזמן שנותר לאותות ברמזורים

פ/5230/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק