1

1

ניקוד החוק

הפחתת אגרות בענף החקלאות

פ/5464/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק