1

1

ניקוד החוק

ביטול חובות בעד אגרת טלוויזיה

פ/5710/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק